คู่มือ install Odoo 9 on Ubuntu 14.0.4 Opensource ERP system สอนติดตั้ง Odoo 9

Odoo Module / Odoo feature

install Odoo 9 on Ubuntu 14.0.4 Opensource ERP system สอนติดตั้ง Odoo 9
และแนะนำ Feature ใหม่ ของ Odoo 9
By: http://www.mindphp.com/

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

install Odoo 9 on Ubuntu 14.0.4 Opensource ERP system สอนติดตั้ง Odoo 9

และแนะนำ Feature ใหม่ ของ Odoo 9

By: http://www.mindphp.com/

Views

  • 2490 Total Views
  • 2490 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+