แนะนำ Features การใช้งาน ตั้งค่าเบื้องต้น ส่วนของ user และ admin

phpBB Extensions / phpBB Tutorial

แนะนำ Features การใช้งาน ตั้งค่าเบื้องต้น ส่วนของ user และ admin การตั้งค่าการใช้งานการทำงานเบื้องต้นที่เป็นความสามารถใหม่ของ phpBB3.1 ทั้งในส่วนของ User(ผู้ใช้งานทั่วไป) เเละ Admin(ผู้ดูแลระบบ)

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Features การใช้งาน ตั้งค่าเบื้องต้น ส่วนของ user และ admin การตั้งค่าการใช้งานการทำงานเบื้องต้นที่เป็นความสามารถใหม่ของ phpBB3.1 ทั้งในส่วนของ User(ผู้ใช้งานทั่วไป) เเละ Admin(ผู้ดูแลระบบ)

Views

  • 894 Total Views
  • 894 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+