แนะนำ Features การออกใบกำกับภาษี ในร้านค้าออนไลน์ E Commerce Joomshopping Thai Edition

Joomla Extensions / Joomla Feature

แนะนำ Features สำหรับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งใน Joomshopping Thai Edition จะมีการเพิ่มในส่วนของ ฟิลด์หรือช่องในการกรอกข้อมูล สำหรับการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ที่ทำการซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปหากเราทำการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์แล้วต้องการใบกำกับภาษี บางที่อาจจะยังไม่มีใบกำกับภาษีรองรับแต่สำหรับ Joomshopping Thai Edition สามารถทำการเปิดปิดใบกำกับภาษีได้

By: http://www.mindphp.com/

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Features สำหรับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งใน Joomshopping Thai Edition จะมีการเพิ่มในส่วนของ ฟิลด์หรือช่องในการกรอกข้อมูล สำหรับการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ที่ทำการซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปหากเราทำการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์แล้วต้องการใบกำกับภาษี บางที่อาจจะยังไม่มีใบกำกับภาษีรองรับแต่สำหรับ Joomshopping Thai Edition สามารถทำการเปิดปิดใบกำกับภาษีได้

By: http://www.mindphp.com/

Views

  • 523 Total Views
  • 523 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+