แนะนำ Feature ที่เชื่อมต่อระหว่าง Website Ecommerce ที่ใช้ Joom Shopping Thai Edition กับระบบ ERP

Joomla Extensions / Joomla Feature

แนะนำ Feature ที่เชื่อมต่อระหว่าง Website Ecommerce ที่ใช้ Joom Shopping Thai Edition กับระบบ ERP ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น Open ERP หรือ Odoo ก็ได้ ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง สองระบบนี้จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่วนต่างๆของระบบ E Commerce หรือระบบร้านค้าออนไลน์

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Feature ที่เชื่อมต่อระหว่าง Website Ecommerce ที่ใช้ Joom Shopping Thai Edition กับระบบ ERP ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น Open ERP หรือ Odoo ก็ได้ ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง สองระบบนี้จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่วนต่างๆของระบบ E Commerce หรือระบบร้านค้าออนไลน์

Views

  • 705 Total Views
  • 705 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+