แนะนำ Feature ใน Joom Shopping Thai Edition สำหรับการแสดง สต๊อกสินค้า หรือแสดงจำนวนสินค้าที่มีในสต๊อก สำหรับ Joom Shopping

Joomla Extensions / Joomla Feature

แนะนำ Feature ใน Joom Shopping Thai Edition สำหรับการแสดง สต๊อกสินค้า หรือแสดงจำนวนสินค้าที่มีในสต๊อก สำหรับ Joom Shopping ที่จะเป็น Component สำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์ จะมี Feature ในส่วนของการเปิดให้ใช้งาน ในการแสดงำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก ทำให้คนที่เข้ามายังหน้าเว็บไซต์สามารถทราบจำนวนสอนค้าที่มีในสต๊อก

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Feature ใน Joom Shopping Thai Edition สำหรับการแสดง สต๊อกสินค้า หรือแสดงจำนวนสินค้าที่มีในสต๊อก สำหรับ Joom Shopping ที่จะเป็น Component สำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์ จะมี Feature ในส่วนของการเปิดให้ใช้งาน ในการแสดงำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก ทำให้คนที่เข้ามายังหน้าเว็บไซต์สามารถทราบจำนวนสอนค้าที่มีในสต๊อก

Views

  • 674 Total Views
  • 674 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+