แนะนำ feature ช่องทางการชำระเงิน ในร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสำหรับตัวเว็บไซต์ E Commerce ที่พัฒนาด้วย ตัว Joomshopping Thai Edition

Joomla Extensions / Joomla Feature

แนะนำ feature ช่องทางการชำระเงิน ในร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสำหรับตัวเว็บไซต์ E Commerce ที่พัฒนาด้วย ตัว Joomshopping Thai Edition ที่สามารถรองรับการรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ โดยการเข้าไปที่ components เลือกที่ Joomshopping แล้วเลือกในส่วนของ Options แล้วทำการเลือกในส่วนของ Playment เราสามารถเพิ่มช่องทางในการับชำระเงินได้

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ feature ช่องทางการชำระเงิน ในร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสำหรับตัวเว็บไซต์ E Commerce ที่พัฒนาด้วย ตัว Joomshopping Thai Edition ที่สามารถรองรับการรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ โดยการเข้าไปที่ components เลือกที่ Joomshopping แล้วเลือกในส่วนของ Options แล้วทำการเลือกในส่วนของ Playment เราสามารถเพิ่มช่องทางในการับชำระเงินได้

Views

  • 582 Total Views
  • 582 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+