แนะนำ feature ในการทำลายน้ำให้กับรูปภาพในเว็บไซต์ E commerce ของ Joomshoping Thai Editon สำหรับเว็บไซต์

Joomla Extensions / Joomla Feature


แนะนำ feature ในการทำลายน้ำให้กับรูปภาพในเว็บไซต์ E commerce ของ Joomshoping Thai Edition สำหรับเว็บไซต์ที่มีสินค้าจำนวนมากเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำลายน้ำรูปภาพ จะมีส่วนเสริมของตัว Joomshopping Thai Edition ซึ่งคือตัว PluginsJShopping Product Images ตัวนี้จะใช้ในการปรับขนาดของภาพ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดขนาดความสูง ความกว้างของรูปภาพได้ นอกจากการปรับขนาดขอรูปภาพแล้วยังสามารถที่จะทำลายน้ำให้กับรูปภาพของสินค้า ซึ่งเราสามารถเปิด ปิดในส่วนของการใช้งานลายน้ำ หรือจะใช้เป็นลายน้ำแบบรูปภาพก็ได้หรือเลือกใส่ลายน้ำที่เป็นข้อความก็ได้โดยการพิมพ์ข้อความลงไปแล้วทำการกำหนดขนาดของตัวอักษรShare on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ feature ในการทำลายน้ำให้กับรูปภาพในเว็บไซต์ E commerce ของ Joomshoping Thai Edition สำหรับเว็บไซต์ที่มีสินค้าจำนวนมากเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำลายน้ำรูปภาพ จะมีส่วนเสริมของตัว Joomshopping Thai Edition ซึ่งคือตัว PluginsJShopping Product Images ตัวนี้จะใช้ในการปรับขนาดของภาพ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดขนาดความสูง ความกว้างของรูปภาพได้ นอกจากการปรับขนาดขอรูปภาพแล้วยังสามารถที่จะทำลายน้ำให้กับรูปภาพของสินค้า ซึ่งเราสามารถเปิด ปิดในส่วนของการใช้งานลายน้ำ หรือจะใช้เป็นลายน้ำแบบรูปภาพก็ได้หรือเลือกใส่ลายน้ำที่เป็นข้อความก็ได้โดยการพิมพ์ข้อความลงไปแล้วทำการกำหนดขนาดของตัวอักษร

Views

  • 544 Total Views
  • 544 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+