สอนวิธีถอนการติดตั้ง Extension ใน Joomla ที่เราได้ทำการติดตั้งไว้

Joomla Extensions

สอนวิการถอนการติดตั้ง หรือการถอน Extension ที่เราได้ทำการติดตั้งลงบน Joomla โดยเปิดโปรแกรม Joomla ในหน้าของการดูแลระบบหรือหลังบ้าน จากนั้นเริ่มทำการถอนการติดตั้ง โดยคลิกเข้าไปที่ Extension เลือก Menage แล้วทำการเลือกที่ Menage อีกครั้งหนึ่ง แล้วจะปรากฏตัว Extensionที่เราได้ทำการติดตั้งทั้งหมด วิธีการถอนให้เราเลือก Extension ที่เราต้องการที่จะทำการถอน คลิกเลือกที่ข้อมูลที่เราต้องการลบ แล้วเลือกที่ Uninstall เพื่อทำการถอนการติดตั้ง

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิการถอนการติดตั้ง หรือการถอน Extension ที่เราได้ทำการติดตั้งลงบน Joomla โดยเปิดโปรแกรม Joomla ในหน้าของการดูแลระบบหรือหลังบ้าน จากนั้นเริ่มทำการถอนการติดตั้ง โดยคลิกเข้าไปที่ Extension เลือก Menage แล้วทำการเลือกที่ Menage อีกครั้งหนึ่ง แล้วจะปรากฏตัว Extensionที่เราได้ทำการติดตั้งทั้งหมด วิธีการถอนให้เราเลือก Extension ที่เราต้องการที่จะทำการถอน คลิกเลือกที่ข้อมูลที่เราต้องการลบ แล้วเลือกที่ Uninstall เพื่อทำการถอนการติดตั้ง

Views

  • 579 Total Views
  • 579 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+