สอนวิธีการใช้ Extension Component MJClone ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla เพื่อใช้ในการโคลนเว็บไซต์ของ Joomla หรือการ Backup เว็บไซต์

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการใช้ Extension Component MJClone ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla เพื่อใช้ในการโคลนเว็บไซต์ของ Joomla หรือการ Backup เว็บไซต์ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Backup เว็บไซต์ โดยการเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วทำการไปที่ Component ไปที่ Mj Clone จะสังเกตุเห็นหน้าต่างการทำงานของ Mj Clone

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการใช้ Extension Component MJClone ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla เพื่อใช้ในการโคลนเว็บไซต์ของ Joomla หรือการ Backup เว็บไซต์ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Backup เว็บไซต์ โดยการเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วทำการไปที่ Component ไปที่ Mj Clone จะสังเกตุเห็นหน้าต่างการทำงานของ Mj Clone

Views

  • 325 Total Views
  • 325 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+