ระบบ ERP แนะนำการใช้งาน Payment Order ใน OpenERP สอนการทำการจ่าย

Odoo Module / odoo Tutorial

ระบบ ERP แนะนำการใช้งาน Payment Order ใน OpenERP สอนการทำการจ่ายและ Bank statement

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ระบบ ERP แนะนำการใช้งาน Payment Order ใน OpenERP สอนการทำการจ่ายและ Bank statement

Views

  • 2235 Total Views
  • 2235 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+