ระบบ ERP ใน OpenERP สอนสร้าง Sale PO

Odoo Module / odoo Tutorial

ระบบ ERP ใน OpenERP สอนสร้าง Sale PO

เราจะทำการขายจนถึงการจัดซื้อเข้ามา จากนั้นทำ Quotation และก็ Crate เสร็จแล้วก็เลือกลูกค้า แล้วก็คลิก Inventory ว่าสินค้าเรามีเราเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่ 20 หน่วยจากนั้นก็นี่คือเรามาตรวจสต๊อกเฉยๆ ต่อไปก็คลิก Save& Close ปริมาณแก้ไขนิดหนึ่งเราก็ลบแล้วแก้เป็น 12 แล้วคลิก Update แล้วเมื่อคลิก Update แล้วเราก็คลิก Save จากนั้นไปดูที่เมนู Sale Order ก็จะเห็นว่าเป็น Sale Order ราคารวมอยู่ที่ 23760 แล้วเราก็คลิกเข้าไปจากนั้น เราก็จะทำการ Delivery Order แล้วก็ทำการกดเช็คหลังจากนั้นก็กด Deliver รับสินค้าเข้ามา แล้วก็ทำการส่งสินค้าออกไปอันนี้จะเป็น Draft Invoice


ส่วนนี้เราก็เข้าไปที่เมนู Accounting แล้วคลิก Customer Invoice ก็จะเห็น SO 129 ตรวจเช็คจำนวนแล้วทำการ Register Payment คะแล้วเราก็ใส่วิธีการจ่ายแล้วทำการจ่าย เสร็จแล้วเราก็จะเห็นสถานะเป็น Paid เรียบร้อยเป็นการจ่ายเรียบร้อยและหลังจากนั้นเราไปดูที่เมนู Purchased เราก็จะเห็น SO1 29 เมื่อกี้ และตรงนี้ก็ยังเป็น Draft PO อยู่ เสร็จแล้วเราก็ส่งให้ Supplier ก็กด Sent สถานะจะเปลี่ยนเป็น RFQ Sent เมื่อรายละเอียดตรงเรียนร้อยก็กด Confirm Order หลังจากนั้นก็ทำการส่งแล้วเปลี่ยนวันที่ใส่วันที่ไปแล้วก็กด Validate จากนั้นก็ไปที่ Accounting เพื่อเป็นการรับชำระต่อไปก็ไปที่เมนู Ware House เสร็จแล้วก็ไปที่ Icome Product ก็จะเห็นรายการ SO 129 และมีอยู่ 12 หน่วย แล้วเราทำการ Process แล้วกด Validate พอเราไปดูที่ Inventrory ก็จะเห็นมามี 20 หน่วยเท่านี้ก็จะเป็นการขายโดยจัดซื้อเข้ามาเรียบร้อยShare on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ระบบ ERP ใน OpenERP สอนสร้าง Sale PO

Views

  • 1940 Total Views
  • 1940 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+