การบันทึกบัญชี ระบบ ERP โปรแกรมบัญชี Openerp Sale Order Purchase Accounting สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

Odoo Module / odoo Tutorial

การบันทึกบัญชี ระบบ ERP โปรแกรมบัญชี Openerp Sale Order Purchase Accounting สำหรับธุรกิจขนาดกลาง เริ่มตั้งแต่การสร้างใบ และการรับชำระเงินจากลูกค้า การออก Quatation PO Inv ทั้งฝั่ง Supplier และ Purchase พร้อมการบันทึกบัญชี การเรียกดูข้อมูลบัญชี ตั้งค่าการออกรายงาน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การบันทึกบัญชี ระบบ ERP โปรแกรมบัญชี Openerp Sale Order Purchase Accounting สำหรับธุรกิจขนาดกลาง เริ่มตั้งแต่การสร้างใบ และการรับชำระเงินจากลูกค้า การออก Quatation PO Inv ทั้งฝั่ง Supplier และ Purchase พร้อมการบันทึกบัญชี การเรียกดูข้อมูลบัญชี ตั้งค่าการออกรายงาน

Views

  • 2910 Total Views
  • 2910 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+