สาธิตการใช้งาน ERP Odoo - OpenERP งานจัดซื้อ งานขาย บัญชี คลังสินค้า Odoo ระบบ MRP บริหารงานการผลิต

Odoo Module / Odoo feature

สาธิตการใช้งาน ERP Odoo - OpenERP งานจัดซื้อ งานขาย บัญชี คลังสินค้า Odoo ระบบ MRP บริหารงานการผลิต เริ่มตั้งแต่ อัตรการแลกเปลี่ยน กำหนด Price List

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สาธิตการใช้งาน งานจัดซื้อ งานขาย บัญชี คลังสินค้า เริ่มตั้งแต่ อัตรการแลกเปลี่ยน กำหนด Price List Odoo - OpenERP

by: http://www.mindphp.com

Views

  • 3525 Total Views
  • 3525 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+