ใช้ระบบ ERP บริหารงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือนพนักงาน ด้วย Module HR ใน oepnerp 7

Odoo Module / odoo Tutorial

ใช้ระบบ ERP บริหารงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือนพนักงาน ในบริษัท ตั้งแต่ เริ่มต้น สมัครงานของพนักงาน ใหม่ไปจน ถึง ทำสัญญา เงินเดือน และการประเมินพนักงาน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ใช้ระบบ ERP บริหารงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือนพนักงาน ในบริษัท ตั้งแต่ เริ่มต้น สมัครงานของพนักงาน ใหม่ไปจน ถึง ทำสัญญา เงินเดือน และการประเมินพนักงาน

Views

  • 3026 Total Views
  • 3026 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+