แนะนำวิธีตั้งค่า Email ในการรับ Order ลูกค้าในฝั่ง Admin ใน Joomshopping Thai Edition

Joomla Extensions / Joomla Tutorial


แนะนำวิธีตั้งค่า Email ในการรับ Order ลูกค้าในฝั่ง Admin ใน Joomshopping Thai Edition โดยที่เราเข้าไปที่ JoomShopping Thai Editionในส่วนของ Admin จากนั้นไปที่ Configuration แล้วไปที่ Shop function แล้วทำการเข้าไปตั้งค่าที่ General เพื่อทำการตั้งค่าอีเมล์

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำวิธีตั้งค่า Email ในการรับ Order ลูกค้าในฝั่ง Admin ใน Joomshopping Thai Edition โดยที่เราเข้าไปที่ JoomShopping Thai Editionในส่วนของ Admin จากนั้นไปที่ Configuration แล้วไปที่ Shop function แล้วทำการเข้าไปตั้งค่าที่ General เพื่อทำการตั้งค่าอีเมล์

Views

  • 479 Total Views
  • 479 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+