แนะนำส่วนของการจัดการภาษี สำหรับเว็บไซต์ E Commerce หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Component Joomshopping Thai Edition

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำส่วนของการจัดการภาษี สำหรับเว็บไซต์ E Commerce หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Component Joomshopping Thai Edition ในการสร้าง ซึ่งจะมีส่วนของการจัดการภาษี สำหรับตัวของสินค้าซึ่งสามารถที่จะกำหนด ภาษีให้กับสินค้าในแต่ละตัวได้ ภาษีก็จะแสดงหน้าของสอนค้าเมื่อมีการซื้อสินค้า โดยจะขึ้นบอกจำนวนภาษี หรือ ยอดของภาษีที่ต้องเสียของสินค้าแต่ละครั้ง โยสามารถเข้าไปจัดการในส่วนของ Component เลือกในส่วนของJoom Shopping แล้วทำการเลือกในส่วนของ Option

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำส่วนของการจัดการภาษ๊ สำหรับเว็บไซต์ E Commerce หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Component Joomshopping Thai Edition ในการสร้าง ซึ่งจะมีส่วนของการจัดการภาษี สำหรับตัวของสินค้าซึ่งสามารถที่จะกำหนด ภาษีให้กับสินค้าในแต่ละตัวได้ ภาษีก็จะแสดงหน้าของสอนค้าเมื่อมีการซื้อสินค้า โดยจะขึ้นบอกจำนวนภาษี หรือ ยอดของภาษีที่ต้องเสียของสินค้าแต่ละครั้ง โยสามารถเข้าไปจัดการในส่วนของ Component เลือกในส่วนของJoom Shopping แล้วทำการเลือกในส่วนของ Option

Views

  • 420 Total Views
  • 420 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+