แนะนำการจัดการ หมวดหมู่ ของร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ E- Commerce ที่สร้างด้วย Component Joom Shopping Thai Edition

Joomla Extensions / Joomla Extensions

แนะนำการจัดการ หมวดหมู่ ของร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ E- Commerce ที่สร้างด้วย Component Joom Shopping Thai Edition สามารถที่จะสร้างหมวดหมู่ ออกเป็นชั้นได้แบบไม่จำกัดโดยการเข้าไปจัดการหมวดหมู่ โดยการเข้าไปที่ Component Joom Shopping แล้วเลือกที่ Categories จะเห็นลำดับชั้นของหมวดหมู่ให้เราเห็นว่าแต่ละหมวดเราเห็นลำดับชั้นในแต่ละหมวดว่ามีลำดับชั้นกี่ชั้น

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำการจัดการ หมวดหมู่ ของร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ E- Commerce ที่สร้างด้วย Component Joom Shopping Thai Edition สามารถที่จะสร้างหมวดหมู่ ออกเป็นชั้นได้แบบไม่จำกัดโดยการเข้าไปจัดการหมวดหมู่ โดยการเข้าไปที่ Component Joom Shopping แล้วเลือกที่ Categories จะเห็นลำดับชั้นของหมวดหมู่ให้เราเห็นว่าแต่ละหมวดเราเห็นลำดับชั้นในแต่ละหมวดว่ามีลำดับชั้นกี่ชั้น

Views

  • 422 Total Views
  • 422 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+