สอนการสร้งเมนู drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราทำการคลิกเลือก

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการสร้งเมนู drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราทำการคลิกเลือก เข้าไปทำการตั้งค่าใน Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือส่วนของ Admin จากนั้นทำการคลิกที่ Menu ทำการเลือก All Menu Item หรือทำากรเลือกเมนูที่เราต้องการเพิ่ม drop down หลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็จะแสดงเมนู Item ที่เรามีทั้งหมด

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้งเมนู drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราทำการคลิกเลือก เข้าไปทำการตั้งค่าใน Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือส่วนของ Admin จากนั้นทำการคลิกที่ Menu ทำการเลือก All Menu Item หรือทำากรเลือกเมนูที่เราต้องการเพิ่ม drop down หลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็จะแสดงเมนู Item ที่เรามีทั้งหมด

Views

  • 373 Total Views
  • 373 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+