สอนวิธีการใส่ข้อมูลDescription ของ Category วิธีการเขียน Description

Joomla Extensions / Joomla Tutorial


สอนวิธีการใส่ข้อมูลDescription ของ Category โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นให้ทำการไปที่ Content เลือก Category แล้วทำการสร้างหมวดหมู่โดยไปที่ New แล้วสร้าง Categories ขึ้นมา และใส่รายละเอียดคร่าวๆของหมวดหมู่ว่าเกี่ยวกับอะไร เมื่อสร้างเสร็จให้ไปที่ Menu เลือกที่ Main menu หลังจากนั้นทำการสร้าง Menu Title

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

 • Shop.Mindphp.com, Administrator
  on08/08/2018 06:40:29

  มีประโยชน์

สอนวิธีการใส่ข้อมูลDescription ของ Category โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นให้ทำการไปที่ Content เลือก Category แล้วทำการสร้างหมวดหมู่โดยไปที่ New แล้วสร้าง Categories ขึ้นมา และใส่รายละเอียดคร่าวๆของหมวดหมู่ว่าเกี่ยวกับอะไร เมื่อสร้างเสร็จให้ไปที่ Menu เลือกที่ Main menu หลังจากนั้นทำการสร้าง Menu Title

Views

 • 463 Total Views
 • 463 Website Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 1 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+