แนะนำ Custom Fields คุณลักษณะใหม่ของ Joomla 3.7

Joomla Extensions / Joomla Extensions

Joomla 3.7 เพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่า Joomla Custom Fields(คัตตอม ฟิล์ล) มีทั้งหมด 15 ประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ให้ผู้ใช้สะดวกในการใช้งาน เก็บข้อมูลได้หลายประเภทมากขึ้น ใน VDO เป็นการแนะนำประเภทพร้อมทั้งสอนวิธีสร้าง Custom Field , การจัดกลุ่มของ Field

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Joomla 3.7 เพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่า Joomla Custom Fields(คัตตอม ฟิล์ล) มีทั้งหมด 15 ประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ให้ผู้ใช้สะดวกในการใช้งาน เก็บข้อมูลได้หลายประเภทมากขึ้น ใน VDO เป็นการแนะนำประเภทพร้อมทั้งสอนวิธีสร้าง Custom Field , การจัดกลุ่มของ Field

Views

  • 433 Total Views
  • 433 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+