วิธีการสร้าง custom fields ซึ่งเป็น Feature ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Joomla Version 3.7

Joomla Extensions / Joomla Feature

วิธีการสร้าง custom fields ซึ่งเป็น Feature ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Joomla Version 3.7 ซึ่ง custom fieldsจะช่วยให้เราสามารถจัดการ เพิ่ม แก้ไข และ ลบ fields ได้อย่างไม่จำกัดสามารถจัดการกุ่มของ fields ต่างๆได้ช่วยเพอ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหาส่วนเสริมเพอ่มเติมมาติดตั้ง ซึ่ง custom fields มีประเภท fields ที่จะใช้งานได้ถึง15 ประเภทด้วยกัน

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีการสร้าง custom fields ซึ่งเป็น Feature ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Joomla Version 3.7 ซึ่ง custom fieldsจะช่วยให้เราสามารถจัดการ เพิ่ม แก้ไข และ ลบ fields ได้อย่างไม่จำกัดสามารถจัดการกุ่มของ fields ต่างๆได้ช่วยเพอ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหาส่วนเสริมเพอ่มเติมมาติดตั้ง ซึ่ง custom fields มีประเภท fields ที่จะใช้งานได้ถึง15 ประเภทด้วยกัน

Views

  • 418 Total Views
  • 418 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+