สอนวิธีการใช้ custom Field ใน Joomla เป็น Feature Version 3.7 ซึ่งช่วยในการจัดการจ้อมูล เนื้อหา Content ได้อย่างรวดเร็ว

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการใช้ custom Field ใน Joomla เป็น Feature Version 3.7 ซึ่งช่วยในการจัดการจ้อมูล เนื้อหา Content ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถทำงานได้หลายอย่าง ในการสร้้าง Custom Field เราทำการไปที่ Content ไปที่ Field Groups แล้วทำการสร้าง Field Groups จากนั้นทำการสร้าง Fields และ Custom Field จะขึ้นแสดงที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการใช้ custom Field ใน Joomla เป็น Feature Version 3.7 ซึ่งช่วยในการจัดการจ้อมูล เนื้อหา Content ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถทำงานได้หลายอย่าง ในการสร้้าง Custom Field เราทำการไปที่ Content ไปที่ Field Groups แล้วทำการสร้าง Field Groups จากนั้นทำการสร้าง Fields และ Custom Field จะขึ้นแสดงที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

Views

  • 188 Total Views
  • 188 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+