แนะนำ Component MD Gellery สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ joomla v. 3 ขึ้นไป

Joomla Extensions / Joomla Feature

แนะนำ Component MD Gellery สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ joomla v. 3 ขึ้นไป เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทรูปภาพบ่อยๆ เช่นภาพกิจกรรม ภาพการอบรม หรือ ภาพท่องเที่ยวประจำปี เราสามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปหรือว่าใช้งานได้ง่ายสำหรับ Component MD Gellery นี้ ในความสามารถหลักคือสามารถอัพโหลดภาพได้หลายภาพในครั้งเดียว หรือกาารตั้งภาพประจำ Categories หรือการตั้งภาพจากหมวดหมู่

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Component MD Gellery สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ joomla v. 3 ขึ้นไป เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทรูปภาพบ่อยๆ เช่นภาพกิจกรรม ภาพการอบรม หรือ ภาพท่องเที่ยวประจำปี เราสามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปหรือว่าใช้งานได้ง่ายสำหรับ Component MD Gellery นี้ ในความสามารถหลักคือสามารถอัพโหลดภาพได้หลายภาพในครั้งเดียว หรือกาารตั้งภาพประจำ Categories หรือการตั้งภาพจากหมวดหมู่

Views

  • 632 Total Views
  • 632 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+