เปรียบเทียบ Code ระหว่าง OpenERP กับ Odoo

Odoo Module / แนะนำระบบ

เปรียบเทียบ Code ระหว่าง OpenERP กับ Odoo ตัวอย่างความแตกต่างของการเขียน Code ใน ERP ตั้งแต่ Model Field ในฐานข้อมูล, การใช้งาน Method, ORM API, หน้า View, Class ต่างๆ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

เปรียบเทียบ Code ระหว่าง OpenERP กับ Odoo ตัวอย่างความแตกต่างของการเขียน Code ใน ERP ตั้งแต่ Model Field ในฐานข้อมูล, การใช้งาน Method, ORM API, หน้า View, Class ต่างๆ

Views

  • 1314 Total Views
  • 1314 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+