สอนวิธีการ Clean Cache หรือการล้างแคชของข้อมูลที่เราเคยใช้งานข้อมูลในคอมพิวเตอร์

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนวิธีการ Clean Cache หรือการล้างแคชของข้อมูล โดยทำการเปิด Joomla ในส่วนของารทำงานผู้ดูแลเว็บไซต์ และไปที่ System เลือกคำสั่ง Clean Cache เป็นการล้างแคชที่เก็บข้อมูลการใช้งานไว้ที่คอมพิวเตอร์

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการ Clean Cache หรือการล้างแคชของข้อมูล โดยทำการเปิด Joomla ในส่วนของารทำงานผู้ดูแลเว็บไซต์ และไปที่ System เลือกคำสั่ง Clean Cache เป็นการล้างแคชที่เก็บข้อมูลการใช้งานไว้ที่คอมพิวเตอร์

Views

  • 508 Total Views
  • 508 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+