สอนการสร้ง Banner โดยการใช้ Code ในการสร้าง Banner โดยใส่ Code HTML

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

สอนการสร้ง Banner โดยการใช้ Code โดยการเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่ Component เลือก Banner แล้ทำการคลิกที่ New โดยการสร้าง Banner สามารถทำได้ 2 แบบ คือการใส่รูปของตัว Banner และการใช้ Code แล้วทำการเลือก Type ในการสร้าง Banner เป็น Custom การนำ Code ของรูปภาพกรณีที่เราไม่มีไฟล์ของรูปภาพมาใส่ใน Custom Code

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้ง Banner โดยการใช้ Code โดยการเปิด Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่ Component เลือก Banner แล้ทำการคลิกที่ New โดยการสร้าง Banner สามารถทำได้ 2 แบบ คือการใส่รูปของตัว Banner และการใช้ Code แล้วทำการเลือก Type ในการสร้าง Banner เป็น Custom การนำ Code ของรูปภาพกรณีที่เราไม่มีไฟล์ของรูปภาพมาใส่ใน Custom Code

Views

  • 485 Total Views
  • 485 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+