การสร้างบทความแนะนำหรือการสร้าง Articles Featured เพื่อให้ขึ้นแสดงที่หน้าเว็บไซต์

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

การสร้างบทความแนะนำหรือการสร้าง Articles Featured โดยทำการเปิดไปที่ Joomla ในฝั่งของผูดูและระบบหรือหลังบ้าน จากนั้นไปที่ Content แล้วทำการเลือกที่ Featured Articles จะปรากฏในหน้าบทความของ Featured Articles ทำการสร้างโดยคลิกที่ New เพื่อทำการสร้าง ในการแสดงบนหน้าเว็บจะแสดงให้เห็นมากกว่าการเขียนยทความแบบทั่วไปโดยที่จะแสดงให้เห็นที่หน้าเว็บมากกว่าบทความแบบอื่นๆ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การสร้างบทความแนะนำหรือการสร้าง Articles Featured โดยทำการเปิดไปที่ Joomla ในฝั่งของผูดูและระบบหรือหลังบ้าน จากนั้นไปที่ Content แล้วทำการเลือกที่ Featured Articles จะปรากฏในหน้าบทความของ Featured Articles ทำการสร้างโดยคลิกที่ New เพื่อทำการสร้าง ในการแสดงบนหน้าเว็บจะแสดงให้เห็นมากกว่าการเขียนยทความแบบทั่วไปโดยที่จะแสดงให้เห็นที่หน้าเว็บมากกว่าบทความแบบอื่นๆ

Views

  • 330 Total Views
  • 330 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+