สอนวิธีการสร้างหมวดหมู่ Article Categories Joomla แบ่งหมวดหมู่ เนื้อหาเว็บไซต์ #P000

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

การสร้างหมวดหมู ก็เป็นการสร้างหัวข้อเพื่อเอาไว้เก็บเนื้อหาต่างๆ การสร้างหมวดหมู่ก็ทำได้โดย ให้เราคลิกที่ Content Categories จากนั้นคลิกที่ New ในส่วนของ Title ให้ใส่ชื่อหัวข้อ หรือหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเอาไว้เก็บเนื้อหา

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การสร้างหมวดหมู ก็เป็นการสร้างหัวข้อเพื่อเอาไว้เก็บเนื้อหาต่างๆ การสร้างหมวดหมู่ก็ทำได้โดย ให้เราคลิกที่ Content Categories จากนั้นคลิกที่ New ในส่วนของ Title ให้ใส่ชื่อหัวข้อ หรือหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเอาไว้เก็บเนื้อหา

Views

  • 1083 Total Views
  • 1083 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 1 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+