Plugin PayToRead ปลั๊กอินแสดงข้อความในบทความแค่บางส่วน

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart


Plugin PayToRead ปลั๊กอินแสดงข้อความในบทความแค่บางส่วน

      Plugin PayToRead เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการกำหนดการเข้าถึงของบทความในเว็ปไซต์ ให้สามารถกำหนดได้ว่าเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นข้อความทั้งหมดหรือเห็นรูปภาพในบทความ โดยสามารถตั้งค่าให้แสดงเป็น ข้อความ รูปภาพหรือ HTML ก็ได้ ทำให้สะดวกต่อการกำหนดการเข้าถึงและกรองผู้ใช้งานได้ระดับหนึ่งโดยที่ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเห็นข้อความและยังเป็นการป้องกันผู้ไม่หวังดีแอบมาขโมยข้อมูลไปเป็นของตัวเอง

Odoo image and text block

Feature Plugin PayToRead

  • สามารถกำหนดให้สมัครสมาชิกก่อนเพื่อดูข้อความเต็ม

  • สามารถกำหนดจำนวนตัวอักษรที่จะแสดงในบทความได้

  • สามารถเลือก tag ได้ว่าปิดข้อความส่วนไหนหรือแสดงข้อความส่วนไหน

  • สามารถปิดการแสดงภาพในบทความได้

  • สามารถกำหนดการปิดข้อความเฉพาะ Category ได้

  • สามารถกำหนดข้อความแจ้งเตือนเป็น รูป ข้อความและ Code HTML ได้

  • สามารถกำหนด tag แสดงเป็น text , HTML , รูปภาพ ได้พร้อมกันในหนึ่งบทความ ซึ่งปกติทำไม่ได้   

Video คู่มือการใช้ Plugin PayToRead

 
 

Description

#VDO plugin PaytoRead เป็นส่วนเสริมของ #Joomla - วิธีการใช้งาน Plugin #PaytoRead By Mindphp.com เป็นการสอนการใช้งาน Plugin PaytoRead ตั้งแต่ขั้นตอนติดตั้ง การเข้าไปเปิดใช้งาน Plugin PaytoRead อธิบาย Layout ต่างๆ รวมถึงการสอนการใส่ text image และ code html รวมถึงวิธีการใช้ tag [mpaytoread][/mpaytoread] พร้อมตัวอย่างประกอบ