Plugin MDFiles Documents เชื่อมบทความไปยัง Components MDFiles

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart

In Stock

Plugin MDFiles Documents เชื่อมบทความไปยัง Components MDFiles

Odoo CMS- Sample image floating

       MDFiles Documents เป็น Plugin ใน Joomla เพื่อช่วยในการอัพโหลดใน MDFiles มาแสดงในบทความหรืออื่นๆ มาแสดงในบทความและแปลงเป็นรูปแบบวีดีโอได้ โดยจะมีปุ่มเพื่อให้ใช้งานจากหน้าบทความให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น MDFiles Documents จะเป็น Plugin ที่ใช้งานร่วมกับ Components MDFile ก่อนที่จะใช้งานตัว MDFiles Documents ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง Components MDFile จึงจะสามารถใช้งาน MDFiles Documents ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Components MDFile ได้ที่ แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download เอกสารบนเว็บไซต์

Odoo image and text block

Plugin MDFiles Documents

- แสดงชื่อเอกสารจาก MDFiles

- แสดงหมวดหมู่เอกสารจาก MDFiles

- แสดงจำนวนผู้เข้าชมเอกสารจาก MDFiles

- แสดงชื่อผู้สร้างเอกสาร

- แสดงวันที่สร้างเอกสาร

- แสดงรายละเอียดเอกสาร

- แสดงไฟล์เอกสาร

- แสดงประเภทไฟล์

- แสดงขนาดไฟล์

- แสดงผู้อัพโหลดไฟล์

- แสดงวันที่อัพโหลดไฟล์

- สามารถดาวน์โหลดไฟล์ โดยการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด

- แสดงจำนวนครั้งของการดาวน์โหลดไฟล์