Plugin Content Msocial ปลั๊กอินแชร์เนื้อหาบทความไปยัง Facebook, Twitter, Google Plus และ Line

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart


Plugin Content Msocial แชร์เนื้อหาบทความไป Facebook, Twitter, Google Plus, Line

     Content Msocial เป็นโปรแกรมเสริม หรีอ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla โดยจะเป็นตัวช่วยในการแชร์เนื้อหาบทความไปยัง Social ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Google Plus และ Line ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นตัวช่วยในการแบ่งปันเนื้อหา ความรู้ต่างๆ จากภายในเว็ยไซต์ที่พัฒนาจาก Joomla

Odoo image and text block

Plugin Content Msocial

- สามารถแชร์เนื้อหาโดยใช้ปุ่มแชร์ Facebook

- สามารถแชร์เนื้อหาโดยใช้ปุ่มแชร์ Twitter

- สามารถแชร์เนื้อหาโดยใช้ปุ่มแชร์ Google Plus

- สามารถแสดงจำนวนที่มีการแชร์

- สามารถกำหนดตำแหน่งการแชร์ได้ว่าจะให้อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวา

- สามารถกำหนดรูปแบบการแชร์ได้ว่าจะให้แสดงเป็นปุ่มหรือรูปภาพ