ตัวช่วยสำหรับเชื่อมสินค้ากับบทความ โดยใช้ Plugin M Product Match ใน Joomla

กับ Plugin M Product Match

   ในการ เชื่อมสินค้ากับบทความ นั้นสามารถใช้ตัว Plugin M Product Match โดยตัว Plugin M Product Match คืออะไร Plugin M Product Match คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการเชื่อมบทความกับสินค้าให้เข้าถึงกัน โดยถ้าเราทำเว็บไซต์ E-Commerce แล้วละก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเพราะเหมือนเป็นการรีวิวสินค้าให้ผู้ที่สนใจและซื้อสินค้าได้ทันทีหลังจากอ่านบทความเสร็จ"ChangeLog. Plugin M Product Match"

Version 1.0.0

          - ระบบจัดการข้อมูลสินค้า
          - ระบบเชื่อมสินค้ากับบทความ
          - แผนผังข้อมูลการเชื่อมสินค้า

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin M Product Match