ตัวช่วยในการแสดงตัวเลขเคลื่อนไหวด้วย Plugin M Animate Number ใน Joomla

กับ Plugin M Animate Number

   ในการกำหนดจำนวนบทความในเว็บไซต์โดยใช้ Plugin Animation Number โดยตัว Plugin Animation Number เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการกำหนดตัวเลขให้เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ที่ช่วยให้แสดงตัวเลขของจำนวนบทความที่มีเพื่อให้ผู้ใช้ได้สะดวกง่ายต่อการค้นหาและสามารถนับได้ว่า บทความเรื่องนี้มีหัวข้อย่อยทั้งหมดเท่าไหร่"ChangeLog. Plugin Animation Number"

Version 1.0.2

    - แสดงจำนวนหัวข้อย่อยได้
    - สามารถสร้างตัวเลขให้วิ่งเพิ่มขึ้นได้
    - สามารถกำหนดให้เริ่มนับจาก 0 หรือ ระบุจำนวนลงไปได้
    - ช่วยลูกเล่นให้บทความน่าสนใจ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin Animation Number