ตัวช่วยแปลงข้อมูลจากPHPnuke เป็น Joomla โดยใช้ Components MPhpNuke2Joomla ใน Joomla

กับ Components MPhpNuke2Joomla

   ในการ แปลงข้อมูลจากPHPnuke เป็น Joomla นั้นสามารถใช้ตัว Components MPhpNuke2Joomla โดยตัว Components MPhpNuke2Joomla คืออะไร Components MPhpNuke2Joomla คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Component ที่ใช้สำหรับแปลงข้อมูลต่างๆ จากระบบ PHPnuke เป็นระบบ Joomla พร้อมทั้งแปลงข้อมูลเว็บบอร์ด PHPBB ของ PHPNuke เป็น PHPBB 3 บน Joomla 3.x เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้นในการแปลงข้อมูล
"ChangeLog. Components MPhpNuke2Joomla"

Version 1.0.4

          - แปลงข้อมูลเว็บบอรด์ Phpnuke เป็น Phpbb เวอร์ชั่นล่าสุด
          - สามารถแปลงข้อมูลจาก Phpnuke เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันได้
          - สามารถย้ายไฟล์ภาพจาก Phpnuke ไปยัง Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันได้
          - ตรวจสอบ และเลือก Path ก่อนแปลงข้อมูล เป็น Joomla ได้
          - ในกรณีแปลงข้อมูลไม่สำเร็จ Component สามารถเคลียร์ข้อมูลได้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Components MPhpNuke2Joomla