ตัวช่วยประมวลผลข้อมูลจาก MJForms ให้ออกมาอยู่ในรูปกราฟโดยใช้ Components MCharts ใน Joomla

กับ Components MCharts

   ในการประมวลผลข้อมูลจาก MJForms ให้ออกมาอยู่ในรูปกราฟนั้นสามารถใช้ตัว Components MCharts โดยตัว Components MCharts คืออะไร Components MCharts คือเป็นโปรแกรมเสริม ( Components) ที่ติดตั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla โดย Components MCharts ไว้สำหรับประมวลผลข้อมูลจาก MJForms ให้ออกมาอยู่ในรูปกราฟ (Graph) นอกจากนี้แล้ว MCharts ยังมีฟังก์ชั่น ( Function ) การใช้งานแบบ Import to MJForms ซึ่งสามารถนำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel (csv, xls, xlsx) ในตารางของฟอร์มที่เราสร้างใน MJForms ได้

"ChangeLog. Components MCharts"

Version 1.0.0

          - สามารถสร้างแผนภูมิโดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ MJForms
          - สามารถแสดง Charts หลายอันพร้อมกัน จากฐานข้อมูลของ MJForms
          - สามารถนำเข้าไฟล์ Excel แล้วแปลงไปเก็บที่ฐานข้อมูลของ MJForms
          - สามารถตั้งค่า Import ว่าจะนำเข้าไฟล์ที่ฐานข้อมูลของ MJForms หรือ ตารางอื่น

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Components MCharts