ตัวช่วยในการนำบทความจาก Master Site มาแสดงใน Web Client ด้วย Module Lastnews json slider

กับ Module Lastnews json slider

   ในการนำบทความจาก Master Site มาแสดงใน Web Client นั้นสามารถใช้ตัว Module Lastnews json slider โดยตัว Module Lastnews json slider คืออะไร Module Lastnews json slider คือ Module หรือ ส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้าของเว็บไซต์ ( Website ) จะทำหน้าที่นำบทความจาก Master Site มาแสดงใน Web Client โดย Mod Lastnews json slider จะใช้งานร่วมกับ Components M MultiSite Content client


"ChangeLog. Module Lastnews json slider"

Version 3.0.2

          - สามารถกำหนดจำนวนบทความที่จะให้แสดงได้
          - สามารถกำหนดขนาดตัวอักษรที่จะให้แสดงได้
          - สามารถกำหนดวิธีการจัดเรียงของ Content
          - สามารถเลือกผู้เขียน ว่าจะนำบทความของใครมาแสดงได้บ้าง
          - สามารถกำหนดขนาดเส้นของส่วนหัวของ Module
          - สามารถกำหนดความกว้างของตัว Slider
          - สามารถแสดงชื่อเรื่อง, หมวดหมู่, จำนวนการคลิก เมื่อคลิก All new

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Module Lastnews json slider