ตัวช่วยในการ Generate Components, Module, Plugin โดยใช้ Components MComponentgen & M Packet ใน Joomla

กับ Components MComponentgen & M Packet

   ในการGenerate Components, Module, Plugin นั้นสามารถใช้ตัว Components MComponentgen & M Packet โดยตัว Components MComponentgen & M Packet คืออะไร Components MComponentgen & M Packet คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Components เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla สำหรับช่วยในการสร้าง (Generate) Components, Module, Plugin ทำให้สะดวก รวดเร็วในการสร้าง (Generate) Components, Module, Plugin มากยิ่งขึ้น


"ChangeLog. Components MComponentgen & M Packet"

Version 1.0.0

          - สามารถเลือกเวอร์ชั่น ของ Joomla ที่ต้องการได้ เช่น 1.5, 2.5, 3.x
          - สามารถ generate Controller ได้
          - สามารถ generate Component ได้
          - สามารถ generate Module ได้
          - สามารถ generate CPlugin ได้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Components MComponentgen & M Packet