มาแล้ว Joomla Extension ใหม่ Components MApplication Form ฟอร์มสมัครงานผ่านเว็บไซต์

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับ Component M Appication Form ฟอร์มสำหรับรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์จาก ทีมนักพัฒนาของ Mindphp ที่ได้ถูกพัฒนาออกมารองรับการทำงานที่หลากหลายเข้ากับการใช้งานตามที่ผู้ใช้ต้องการ สะดวกรวดเร็วในการรับสมัครพนักงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานมากที่สุด

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Components ที่ควรมีใช้งานในเว็บไซต์

ถือได้ว่าเป็น Components อีกหนึ่งตัวที่ควรมีไว้ใช้งานในเว็บไซต์ ด้วยการทำงานที่ถูกออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ มีความยืดยุ่นในการใช้งาน หากสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Shop.mindphp

"ChangeLog. Components MApplication Form"

Version 1.2.25

          - สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล
          - สามารถจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน
          - สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน การศึกษา ความสามารถทางภาษา
          - สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลครอบครัว, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลทัสามกษะ
          - สามารถเลือกสถานะของผู้สมัคร ในฟอร์ม สำหรับ admin
          - สามารถ comment ของแต่ละผู้สมัคร สำหรับ admin
          - สามารถแสดงรายการตำแหน่งงานแบบทั้งหมด และ แสดงแบบตำแหน่งเดียว
          - สามารถแสดงฟอร์มสมัครงานหน้าเว็บไซต์
          - สามารถแสดงฟอร์มสมัครงานหน้า admin
          - มีปุ่มคลิกสมัครงานจากหน้า List ของตำแหน่งงาน

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่   Components MApplication Form