ตัวช่วยในการเพิ่ม VDO ให้กับเว็บไซต์

กับ Plugin M VDO

   ในการเพิ่มวีดีโอในเว็บไซต์โดยใช้ Plugin M VDO โดยตัว Plugin M VDO  เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการอัพโหลดวีดีโอ YouTube และ Clipmass แล้วสามารถที่จะกำหนดการตั้งค่าขนาดความกว้าง ความสูงของ VDO ที่จะให้แสดงผลในบทความของหน้าเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานในส่วนของการอัพโหลดวีดีโอง่ายยิ่งขึ้น"ChangeLog. Plugin M VDO"

Version 1.0.7
 - สามารถอัพโหลด Youtube ได้    

 - สามารถอัพโหลด Clipmass ได้    

 - สามารถปรับขนาดความกว้างและความสูง ของ VDO ที่จะแสดงได้    

 - สามารถอัพวีดีโอแล้วปรับค่าเริ่มต้น ที่ขนาด กว้าง 640 สูง 390 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin M VDO