ตัวช่วยในการใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพด้วย Plugin MD Watermark ใน Joomla

กับ Plugin MD Watermark

   ในการเพิ่มลายน้ำให้กับรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราโดยใช้ Plugin MD Watermark โดยตัว Plugin MD Watermark เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพที่ที่อยู่ในบทความ เพื่อเป็นการป้องกันการเอาข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้โดยไม่อนุญาติและยังเป็นการประหยัดเวลาในการต้องนำภาพไปใส่ลายน้ำเอง โดย Plugin MD Watermark นั้นจะใส่ให้เราโดยอัตโนมัติ


"ChangeLog. Plugin MD Watermark"

Version 1.0.2

    - สำหรับใส่ลายน้ำบนรูปภาพที่อยู่ในบทความ
    - กำหนดตำแหน่ง ขนาดและความโปร่งแสง
    - Optimize Images เพิ่มประสิทธิภาพให้กับลายน้ำ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin MD Watermark