ตัวช่วยในการซ่อนบทความในบางส่วนที่สำคัญด้วย PayToRead ในเว็บไซต์

กับ Plugin M PayToRead

   ในการกำหนดบทความในเว็บไซต์โดยใช้ Plugin M Pay To Read โดยตัว Plugin M Pay To Read เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการกำหนดการเข้าถึงของบทความในเว็ปไซต์ ให้สามารถกำหนดได้ว่าเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นข้อความทั้งหมดหรือเห็นรูปภาพในบทความ โดยสามารถตั้งค่าให้แสดงเป็น ข้อความ รูปภาพหรือ HTML ก็ได้ ทำให้สะดวกต่อการกำหนดการเข้าถึงและกรองผู้ใช้งานได้ระดับหนึ่งโดยที่ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเห็นข้อความและยังเป็นการป้องกันผู้ไม่หวังดีแอบมาขโมยข้อมูลไปเป็นของตัวเอง


"ChangeLog. Plugin M Pay To Read"

Version 1.0.12

     - สามารถกำหนดให้สมัครสมาชิกก่อนเพื่อดูข้อความเต็ม
     - สามารถกำหนดจำนวนตัวอักษรที่จะแสดงในบทความได้
     - สามารถเลือก tag ได้ว่าปิดข้อความส่วนไหนหรือแสดงข้อความส่วนไหน
     - สามารถปิดการแสดงภาพในบทความได้
     - สามารถกำหนดการปิดข้อความเฉพาะ Category ได้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin M Pay To Read