ส่วนเสริมที่ใช้ในการรวบรวม Packet hosting ใน Joomla

กับ Component M Hosting

   ในการออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันเราสามารถมีส่วนที่จะใช้ในการจัดการพวก Hosting ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆของตัว Packet hosting packet doamin packet dedicate packet cloud packet colo และ packet vps โดยทางเว็บของเรามีส่วนเสริมที่จะมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปทดลองใช้งานดูได้ใน Demo ได้แล้วโดยสามารถเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของ Mindphp.com ได้เลย

"ChangeLog. Component M Hosting"

Version 1.0.7

- สามารถแสดงรายละเอียดของ packet doamin และรายละเอียดย่อยของ packet นั้นๆ พร้อมกับภาษา
- สามารถแสดงรายละเอียดของ packet dedicate พร้อมกับภาษา
- สามารถแสดงรายละเอียดของ packet cloud และรายละเอียดย่อยของ packet นั้นๆ พร้อมกับภาษา
- สามารถแสดงรายละเอียดของ packet colo พร้อมกับภาษา
- สามารถแสดงรายละเอียดของ packet hosting พร้อมกับภาษา
- สามารถแสดงรายละเอียดของ packet vps พร้อมกับภาษา                                                                                          

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Component M Hosting