ตัวช่วยแสดงประวัติการเข้าชมโดยใช้ Module MD Client History ใน Joomla

กับ Module MD Client History

   ในการแสดงประวัติการเข้าชมนั้นสามารถใช้ตัว Module MD Client History โดยตัว Module MD Client History คืออะไร Plugin M Product Match คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Module (โมดูล) ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla (จูมล่า) ในการจัดเก็บการเข้าชมเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ที่เข้าเว็บไซต์มาอีกรอบ จะแสดงเป็นข้อมูลของผู้ใช้ว่า เคยเข้าไปอ่านบทความนี้แล้วหรือบันทึกเก็บ Keyword (คีย์เวิด) ของผู้ใช้งานได้
"ChangeLog. Module MD Client History"

Version 1.0.3

          - แสดงเป็นรายชื่อบทความที่เคยดู title link (ไตเติ้ลลิ้ง)
          - เก็บ keyword (คีย์เวิด) ในการค้นหา (ถ้ามี)
          - เอาข้อมูลดึงกลับมาเป็นแนะนำบทเรียน บทความ
          - เก็บไอดี กับ ชื่อ ของตัว component (คอมโพเน้น)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Module MD Client History