ระบบดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสารบนเว็บไซต์ด้วย MD Files

ดาวน์โหลด อัพโหลด ไฟล์ เอกสาร บนเว็บไซต์

   ในการทำเว็บไซต์ความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์ที่มีความหลากหมายสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในทุกๆด้าน อย่างในส่วนของการจัดการไฟล์ อัพโหลดไฟล์ต่างๆ อย่างไฟล์ Zip,RAR, PDF, Microsoft word, Microsoft Excel เป็นต้น ก็จำเป็นที่จะต้องมี Extebsion หรือส่วนเสริมเข้ามาช่วยจัดการ ระบบดาวน์โหลดไฟล์ เอกสาร การใช้ Component MD Files จึงเป็นส่วนเสริมที่ควรมีไว้ใช้จัดการไฟล์เอกสารต่างๆ ในเว็บไซต์ให้สามารถจัดการเอกสาร อัพโหลดไฟล์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

"ChangeLog. Component MD Files"

Version 1.0.29

- เพิ่ม Modal ของ ไฟล์ กับ Link สำหรับเลือกไปแทรกในบทความ

- ปรับ Pathway ของหน้าดาวน์โหลด Link

- เพิ่ม url คลิกกลับไปหน้าเอกสารในหน้าดาวน์โหลด File กับ Link

- ปรับให้สามารถลบ footer ได้

Version 1.0.28

- ปรับ Layout หน้า Categories หน้าเว็บไซต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  MD Files