ตัวช่วยในการดึงบทความจาก Master Site เข้าไปไว้ใน Web Clien โดยใช้ Plugin Editors XTD Multicontent ใน Joomla

กับ Plugin Editors XTD Multicontent

   ในการดึงบทความจาก Master Site เข้าไปไว้ใน Web Clien นั้นสามารถใช้ตัว Plugin Editors XTD Multicontent โดยตัว Plugin Editors XTD Multicontent คืออะไร Plugin Editors XTD Multicontent คือ เป็น Plugin สำหรับช่วยในการเพิ่มความสามารถใน Joomla ซึ่ง Plugin Editors XTD Multicontent จะใช้สำหรับดึงบทความจาก Master Site เข้าไปไว้ใน Web Clien ซึ่งบทความที่ดึงมานั้นจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้งานร่วมกับ Plugin Content Multicontent Client


"ChangeLog. Plugin Editors XTD Multicontent"

Version 1.0.1

          - สามารถใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียว
          - ไม่ต้องเขียนบทความซ้ำซ้อน
          - สามารถลดเวลาในการเขียนบทความ
          - สามารถเพิ่มบทความจาก Master Site ได้ไม่จำกัด
          - สามารถแก้ไขบทความที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก Master Site โดยอัติโนมัติ
          - สามารถลบบทความที่มีการลบจาก Master Site โดยอัตโนมัติ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin Editors XTD Multicontent