ตัวช่วยเปิดให้ login เข้า Joomla ด้วย phpBB3.1 โดยใช้ Plugin Authentication MPHP BB 3.1 ใน Joomla

กับ Plugin Authentication MPHP BB 3.1

   ในการเปิดให้ login เข้า Joomla ด้วย phpBB3.1 นั้นสามารถใช้ตัว Plugin Authentication MPHP BB 3.1 โดยตัว Plugin Authentication MPHP BB 3.1 คืออะไร Plugin Authentication MPHP BB 3.1 คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบทั้งจากเว็บไซต์ส่วนของ Joomla และจาก PHPBB เว็บบอร์ด โดยที่ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก PHPBB เว็บบอร์ด ทำให้สามารถที่จะใช้ Username และ Password ที่ได้ทำการสมัครสมาชิกไป เข้าสู่ระบบหน้าเว็บไซต์ Joomla และ PHPBB ได้ทันที"ChangeLog. Plugin Authentication MPHP BB 3.1"

Version 1.0.0

          - สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อกับ PHPBB
          - สามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การใช้งาน
          - สามารถเข้าสู่ระบบจาก PHPBB เว็บบอร์ด ที่สมัครสมาชิกจาก Joomla
          - สามารถเข้าสู่ระบบจาก Joomla ที่สมัครสมาชิกจาก PHPBB เว็บบอร์ด

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin Authentication MPHP BB 3.1