ตัวช่วยในการเพิ่ม Link Article ให้กับบทความในเว็บไซต์

กับ Plugin M Link Article

   ในการเพิ่ม Link ในบทความในเว็บไซต์โดยใช้ Plugin M Link Article โดยตัว Plugin M Link Article  เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Plugin ที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปรแกรมหลักสำหรับ Joomla โดย MLinkarticle จะช่วยในการลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องในบทความโดยสามารถค้นหาบทความที่มีทั้งหมดได้จากคำสำคัญ (keyword)ของชื่อเรื่องบทความที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องให้กับบทความมากยิ่งขึ้น


"ChangeLog. Plugin M Link Article"

Version 1.0.12

     - มีปุ่มในการเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง
     - สามารถค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องจากคำสำคัญ (Keyword)
     - สามารถกำหนดการค้นหา เช่น การเข้าถึงข้อมูล, หมวดหมู่, สถานะ, ภาษา
     - สามารถเพิ่มลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Plugin M Link Article