เชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้ระบบ ระหว่าง Joomla กับ phpBB Webboard

ด้วย Components MDBridge

     หลายๆเว็บไซต์ในปัจจุบันมักจะมีส่วนของเว็บบอร์ดไว้สำหรับพูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆ ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกเข้ามาจึงต้องทำการสมัครสมาชิกทั้งในส่วนของเว็บไซต์ และเว็บบอร์ด ทำให้สิ้นเปลืองเวลา ไม่สะดวกในการใช้งาน เราจึงได้พัฒนาส่วนเสริมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ อย่าง Component MDBridge ที่เชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้ระหว่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย CMS อย่าง Joomla ไปยังเว็บบอร์ดที่พัฒนาด้วย phpBB ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาสมัครสมาชิก 2 ครั้ง เพียงแค่สมัครครั้งเดียวก็สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งส่วนของเว็บไซต์และเว็บบอร์ดเลย

"ChangeLog. Component MDBridge"

Version 1.0.8

- ปรับเข้าระบบมาจากเว็บบอร์ด User Group ผิด

- แก้ปัญหา Login และเว็บบอร์ด Logout เมื่อเข้าหน้า Website

- แก้ปัญหาเว็บบอร์ด Logout บ่อย

Version 1.0.7

- แก้ปัญหา Login หน้า Website ไม่ได้

Version 1.0.6

- ปรับให้ใช้งานฐานข้อมูลแยกกันได้

- ปรับ xml update server

- แก้ปัญหา plugin systems กับ auth เรียก phpbb ซ้ำกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  MDBridge