ตัวช่วยในการเก็บประวัติการอ่านบทความบนเว็บไซต์ใน Joomla

กับ Module Client History

   ในการนับสถิติในการเข้าชมเว็บไซต์โดยใช้ Module Client History  โดยตัว Module Client History  เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Module ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการจัดเก็บการเข้าชมเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ที่เข้าเว็บไซต์มาอีกรอบ จะแสดงเป็นข้อมูลของผู้ใช้ว่า เคยเข้าไปอ่านบทความนี้แล้วหรือบันทึกเก็บ Keyword ของผู้ใช้งานได้


"ChangeLog. Module Client History"

Version 1.0.3

    - แสดงเป็นรายชื่อบทความที่เคยดู title link (ไตเติ้ลลิ้ง)
    - เก็บ keyword (คีย์เวิด) ในการค้นหา (ถ้ามี)
    - เอาข้อมูลดึงกลับมาเป็นแนะนำบทเรียน บทความ
    - เก็บไอดี กับ ชื่อ ของตัว component (คอมโพเน้น)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Module Client History