ตัวช่วยในการจัดการบทความในหน้าเว็บไซต์ใน Joomla

กับ Module Mrelated Article Specific Category

   ในการนับสถิติในการเข้าชมเว็บไซต์โดยใช้ Module Mrelated Article Specific Category  โดยตัว Module Mrelated Article Specific Category  เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Module (โมดูล) ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla (จูมล่า) ในการจัดเก็บการเข้าชมเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ที่เข้าเว็บไซต์มาอีกรอบ จะแสดงเป็นข้อมูลของผู้ใช้ว่า เคยเข้าไปอ่านบทความนี้แล้วหรือบันทึกเก็บ Keyword (คีย์เวิด) ของผู้ใช้งานได้และยังสามารถกำหนดเป็น Category เฉพาะที่ต้องการให้เก็บข้อมูลการเข้าชมได้


"ChangeLog. Module Mrelated Article Specific Category"

Version 1.0.1

    - แสดงเป็นรายชื่อบทความที่เคยดู title link (ไตเติ้ลลิ้ง)
    - เก็บ keyword (คีย์เวิด) ในการค้นหา (ถ้ามี)
    - เอาข้อมูลดึงกลับมาเป็นแนะนำบทเรียน บทความ
    - เก็บเฉพาะ Category (คาเทกอรี่) ที่ต้องการได้
    - แสดงวันที่ของบทความที่จับเด็บได้


 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Module Mrelated Article Specific Category